اسمارت اینوستور
general

#حکشتی مطابق بررسی های قبلیرحمایت 1200 و حفظ کرد و با برخورد دوباره با این حمایت رشدی جدید شرو کرد📈 در این محدوده حمایت محکمی داره و برای ادامه راه ابتدا مقاومت 2000 را پیش رو داره که با شکست آن اهداف بالاتر خواهد داشت⚡️📊 #تحلیلی ==== مرجع بهترین تحلیلهای تکنوفاند بورسی @smart_investor