صندوق

توسعه اندوخته آینده

در سهام

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۳/۵
بازدهی سالانه
۴۴٫۷۹۷%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)