صندوق

خاتم ایساتیس پویا

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ به روز رسانی :۱۴۰۱/۳/۳
بازدهی سالانه
۲۰٫۸۳%
نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال)